MQP erhåller maximalt Startup-bidrag från Vinnova

MQP Sverige AB erhåller maximalt bidrag på 300.000kr för projekt att ta fram och testa personlyft för allmänna badplatser. Av totalt 934 ansökningar till Vinnovas Innovatiova startups 1 våren 2021, var MQP:s bidrag ett av de 168 bidrag som beviljades. Vinnovas motiv till beslut lyder:

 ”Bedömningen baseras på en sammanvägning av de sex huvudkriterierna Relevans, Potential, Team, Genomförande, Hållbarhet och Jämställdhet. Er ansökan bedömdes uppfylla kriterierna i hög grad.”

Att erhålla detta bidrag från Vinnova är vi mycket stolta över och det visar hur viktig denna samhällsfråga är.         

Thomas Dahl, ägare och grundare MQP Sverige AB