Frihet
Möjlighet
Gemenskap

Med personlyften Funka på badplatser och i marinor, så tillgänglighetsanpassas enkelt dessa offentliga miljöer.

Personlyften Funka

Lyften är framtagen och utprovad i samarbete med DHR och med stöd av
Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet samt Almi och region Blekinge.

Tillgänglighet

Nu kan alla badplatser och marinor anpassas för funktionsnedsatta

För allas
glädje

Göra allmänna otillgångliga platser tillgångliga för alla

Våra lösningar

Badlyft

Behovet har länge funnits av en lyft på allmänna badplatser. Nu finns den!

I marinor

Möjliggör lyft i och ur fritidsbåt.

Vi hjälper till att hitta lösningar

Skota Hem 2 - MQP

Fästplattor för bättre hållfasthet

Spångar

Skota Hem Ramp - MQP

Ramper

Med vår lösning kan alla badplatser och marinor enkelt tillgänglighetanpassas. Idag är endast en liten del av Sveriges allmänna badplatser och fritidsbåtshamnar tillgänglighetsanpassade- det vill vi ändra på.

Om oss

MQP Sveriges vision är att göra allmänna marinor och badplatser tillgängliga för alla.

Vi finns i Karlskrona- världsarvsstaden med lång tradition av att ta fram och tillverka produkter för marina miljöer.

Våra samarbetspartners har alla lång erfarenhet av konstruktion och tillverkning i marin miljö. I nära samarbete med dem söker vi innovativa lösningar för att möjliggöra tillgänglighet för alla.

Nyheter