Frihet
Möjlighet
Gemenskap

Med personlyften Funka på badplatser och i marinor, så tillgänglighetsanpassas enkelt dessa offentliga miljöer.

Personlyften Funka

Lyften är framtagen och utprovad i samarbete med DHR och med stöd av
Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet samt Almi och regionen

Tillgänglighet

Nu kan alla badplatser anpassas för funktionsnedsatta

För allas
glädje

Göra allmänna otillgångliga platser tillgångliga för alla

Våra lösningar

Badlyft

Behovet har länge funnits av en lyft på allmänna badplatser. Nu finns den!

I marinor

Möjliggör lyft i och ur fritidsbåt.

Helhetslösning

Om det ej finns fasta bryggor att placera lyften direkt på, så kan man med vår Badanläggning Funka enkelt tillgänglighetsanpassa även dessa badplatser.

Ergonomisk badstege

Kraftig badstege framtagen i samarbete med arbetsterapeuter och seniorer.

Flytbryggor

Våra gedigna flytbryggor kan anpassas efter önskemål.

Med vår lösning kan alla badplatser och marinor enkelt tillgänglighetanpassas. Idag är endast en liten del av Sveriges allmänna badplatser och fritidsbåtshamnar tillgänglighetsanpassade- det vill vi ändra på.

Om oss

MQP Sveriges vision är att göra allmänna marinor och badplatser tillgängliga för alla.

Vi finns i Karlskrona- världsarvsstaden med lång tradition av att ta fram och tillverka produkter för marina miljöer.

Våra samarbetspartners har alla lång erfarenhet av konstruktion och tillverkning i marin miljö. I nära samarbete med dem söker vi innovativa lösningar för att möjliggöra tillgänglighet för alla.

Nyfiken på mer?

Nu kan alla badplatser anpassas för funktionsnedsatta

Nyheter