Vanliga frågor

Här hittar du alla våra vanliga frågor som kan finnas runt våra produkter.

Ja, då det går att placera lyften direkt på befintlig brygga, eller ansluta komplett badanläggning mot strand, eller som mot befintliga fasta bryggor och flytbryggor.

Personlyftar måste besiktigas en gång om året enligt standard SIS 10535. Vi ordnar såväl besiktning som service och vinterförvaring. Se mer under fliken ”Våra tjänster”

Vi rekommenderar att lyften placeras på ett vattendjup av c:a 1,2 meter eftersom assistent då har bra möjlighet att assistera användare av lyften.

Personlyften Funka är godkänd för lyft upp till 200kg och belastningstestad enligt standard med 300kg.
Den större modellen personlyft Funka XL är godkänd för lyft upp till 150kg och är belastningstestad enligt standard med 225kg.

Ja, det är kravställt redan från framtagningen av lyften- därav konstruktion i syrafast stål.

När lyften ej brukas är alla vitala delar skyddade i konstruktionen, och veven är låst.

Att montera lyften på badanläggningen Funka tar c:a 15 minuter. Vid montering på godkända befintliga bryggor tar montering 1-2 timmar.

Då alla badplatser/ marinor har olika befintliga konstruktioner, vattendjup, anslutningar, bottenförhållanden etc.-  så varierar också förslag på bästa lösning. Kontakta oss fört förslag, offert/ prisuppgift.

Beroende på vilket vattendjup stegen skall monteras på samt om stegen skall fästas på fast brygga eller flytbrygga – så varierar stegens konstruktion. Kontakta oss för offert/ prisuppgift. 

Nyfiken på mer?

Nu kan alla badplatser och marinor anpassas för funktionsnedsatta