Tjänster

Med vår lösning kan alla badplatser och marinor enkelt tillgänglighetanpassas.

Servicepaket

I samband med köp av personlyften Funka så erbjuder vi ett Servicepaket innefattande 4-årigt serviceavtal gällande kontroll, service och vinterförvaring.

Enligt standard för personlyftar SIS 10535 så måste personlyftar besiktigas ”årligen”.

 I vårt Servicepaket erbjuder vi årlig besiktning inklusive frakter samt service av lyftens samtliga rörliga delar och vinterförvaring. 

Avtalet fungerar enligt följande:

  1. Lyften leveraras till er senast den 30 maj och belastningstestas/ kontrolleras på plats enligt standard ISO 10 535, Lyftar för personer med funktionshinder (personlyftar) – Krav och provningsmetoder
  2. Lyften hämtas för service och vinterförvaring 1 oktober- 31 oktober
  3. Under perioden oktober till maj vinterförvarar vi er lyft/ lyftar och utför under denna tid service och erforderliga kontroller enligt standard ISO 10 535.

Övrigt

Vi lämnar 2-års garanti på rörliga/ slitagedelar och 8 år på fasta konstruktionsdelar (vandalism undantaget). Delar som efter garantitiden eventuellt slitits ut, eller av andra orsaker kan behöva bytas ut, debiteras kunden.

Kostnad för Servicepaketet (transport T/R, vinterförvaring, service och kontroll av lyft enligt standard) är endast 11.800kr/år då det för oss är viktigt att lyften är driftssäker och verkligen fungerar för dem som nyttjar den.

Nyfiken på mer?

Nu kan alla badplatser och marinor anpassas för funktionsnedsatta