Produkter

Utforska alla våra produkter vi erbjuder

Personlyften Funka i marinor

I marinor

Instruktionsfilm båt

På allmän badplats

Instruktionsfilm bad

Personlyften Funka

En helt manuell lyft i rostfritt stål- framtagen för att tåla marin miljö. Mycket enkel att handhava och har tagits fram utifrån kravspecifikationer och tester tillsammans med DHR, arbetsterapeuter och kommuner.

Lyften är CE-märkt och uppfyller standardkraven för personlyftar ISO 10535. Vi erbjuder även årlig besiktning, service och vinterförvaring. Läs mer.

För bad på allmänna badplatser

Möjliggör tillgänglighetsanpassning av alla badplatser då den kan sättas upp på befintliga bryggor eller på vår specialbyggda flotte.

I marinor för förflyttning i och ur båt

Sätts på befintliga pirar eller bryggor och möjlliggör för funktionsnedsatta att komma i och ur fritidsbåt.

Med vår lyft monterad på befintliga bryggor/ kajer så kan enkelt marinor tillgänglighetsanpassas för förflyttning från rullstol till fritidsbåt.

Personlyft Funka XL

Enbart för marinor. En högre lyft och med längre räckvidd för att möjliggöra lyft ner i större båtar

Badanläggningen Funka

Denna anläggning möjliggör bad för många med funktionsnedsättning, samtidigt som den fungerar som vanliga flytbryggor för andra- ja med andra ord en anläggning där alla kan bada tillsammans.  

Badanläggning Funka är en komplett anläggning som kan anslutas mot stränder, befintliga flytbryggor eller mot fasta bryggor och kajer. En lämplig lösning om det ej finns befintliga bryggor att placera lyften direkt på. 

Anläggningen innehåller förutom personlyft Funka vår anpassade flotte- konstruerad för stabil och säker montering av lyft, en badsits inkl. bygel, en badstege Senior, en standardbadstege, 8 meter flytbrygga samt en ramp för anslutning mot strand alt. annan brygga.

Seniorbadstegen Funka

Kraftig badstege framtagen i samarbete med arbetsterapeuter och seniorer. Gör det för många mycket enklare att komma i och ur vattnet eftersom den är ergonomiskt utformad med bredare fotsteg, kortare steghöjd, separat handledare och ej så brant lutning- vilket gör att man mycket enklare kan komma i och ur vattnet. Stegen i sig är också lite bredare än standardstegar, vilket underlättar om man är storvuxen.

MQP Handikapp Ramp
MQP Ramp

Anpassningar/ anslutningar

Våra anslutningar, mot såväl strand som befintliga fasta bryggor, möjliggör att alla badplatser kan tillgänglighetsanpassas.

MQP Handikapp Ramp
MQP Ramp

Nyfiken på mer?

Nu kan alla badplatser och marinor anpassas för funktionsnedsatta