Första test av prototyp

Första test av prototypen har idag ägt rum i Walleverkens verkstad i Jämjö. Grundfunktionaliteten är på plats men en del arbete återstår innan prototypen är klar för test i verklig miljö. Stort tack till Urban med personal på Walleverken AB för väl utfört arbete.