Slutligt test av prototyp

Slutligt test av prototypen har idag ägt rum i Walleverkens verkstad i Jämjö. Efter 3 modifieringar sedan första testet i somras har vi nu en prototyp med 100% den funktionalitet vi velat uppnå. Stort tack till DHR i Blekinge som varit med längs hela projektet och till Urban med personal på Walleverken AB för väl utfört arbete.