MQP Sverige sluter avtal med Jönköpings Segelsällskap

Jönköpings Segelsällskap har sökt och fått olika stöd för ny och ombyggnad av sina anläggningar.
I samband med dessa arbeten så genomförs tillgänglighetsanpassning vid två bryggor.
Till sommaren 2024 kommer personlyften Funka levereras och monteras på två platser.
Genom detta så ska det blir möjligt för fler att kunna komma ut på sjön.